|
(zatím nehodnoceno)
Loading...Loading...

Škoda Auto v roce 2009 – prodejní rekord

Škoda Auto dosáhla v loňském roce i přes velmi obtížné podmínky na automobilových trzích prodejního rekordu. Celkově dodala svým zákazníkům 684 226 vozů.

Za nárůstem dodávek stojí především silný růst automobilového trhu v Číně, kde bylo prodáno 122 556 vozů (+106,7 %). K tomu přispěl i prodejní rekord na německém trhu, na kterém Škoda Auto díky státní podpoře v podobě „šrotovného“ prodala 162 328 vozů (+44,3 %).

Nejprodávanějšími modely se staly Octavia s 273 590 vozy (+2,4 %) a Fabia s 264.173 vozy
(+7,1 %). Nejvyšší procentuální přírůstek oproti předcházejícímu roku, o 73,7 % na celkem 44.548 vozů, vykázala modelová řada Superb. Velký zájem zákazníků vyvolal i první vůz značky Škoda v segmentu SUV – Škoda Yeti. Od loňského září, kdy byl Yeti oficiálně uveden na trh, se až do konce roku prodalo celkem 11.018 vozů.

Hospodářské výsledky skupiny Škoda Auto významně ovlivnily pokračující světová hospodářská a finanční krize a pokles celkových trhů. Tržby Skupiny dosáhly 187,9 mld. Kč a proti předcházejícímu roku tak klesly o 6,2 %. Tržby byly tvořeny vozy (85,6 %), originálními díly a příslušenstvím (8,1 %), dodávkami dílů do podniků koncernu Volkswagen (4,6 %) a tržbami za ostatní zboží a služby (1,7 %).Provozní výsledek činil 5,9 mld. Kč (-56,5 %), zisk před zdaněním 4,7 mld. Kč (-64,8 %).

Pokud jde o odbyt, relevantní pro provozní výsledek (tzn. bez dodávek zákazníkům v Číně), klesl tento ukazatel v porovnání s předcházejícím rokem o 74 tis. vozů, tedy o 11,8 %. Pokles hlavních finančních ukazatelů byl vedle klesajícího odbytu zapříčiněn také vyšším podílem prodeje malých vozů s nízkou ziskovostí a opatřeními na podporu prodeje. I přes pokles hospodářských výsledků se Skupině podařilo dosáhnout nárůstu peněžního toku z provozní činnosti o více než 100 %. Čistá likvidita zaznamenala výrazný nárůst, oproti roku 2008 vzrostla o 52,4 % na 29,6 mld. Kč. Bilanční investiceSkupiny činily 11,7 mld. Kč (-19,5 %). Těžištěm investiční činnosti byly produktové investice (Škoda Yeti a Škoda Superb Combi).

Škoda Auto zůstala i v roce 2009 nejvýznamnějším exportérem České republiky se zhruba
7% podílem na celkovém vývozu země.

„Podle očekávání se rok 2009 pro společnost Škoda Auto vyvíjel ještě nepříznivěji než už tak problematický rok 2008. Nepříznivé podmínky na automobilových trzích, zvýšený konkurenční a cenový tlak zejména ve východní Evropě a pokles pro nás relevantních celkových trhů měly značný vliv na hospodářský výsledek. Zátěží pro nás opět byla také vysoká volatilita české koruny. Díky důsledné nákladové kázni a úspornému programu „Scout“ na zlepšení hospodářského výsledku jsme zůstali výrazně ziskoví. Dosažením vysoké úrovně likvidity se nám podařilo uchovat si finanční sílu a stabilitu,“ uvedl Holger Kintscher, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast ekonomie.

„Značce Škoda se i v krizovém roce 2009 podařilo dosáhnout dobrého výsledku. Díky prodejním úspěchům v Německu a v Číně se nám podařilo dosáhnout dalšího prodejního rekordu. Už nyní se vyplácí včasná angažovanost značky Škoda v růstových regionech. Se zahájením kompletní výroby vozů v ruské Kaluze a indickém Pune jsme naše zahraniční aktivity v roce 2009 ještě rozšířili. Náš výrobní program jsme cíleně ještě více posílili modely Škoda Yeti, Škoda Superb Combi a Škoda Octavia Greenline a LPG. Počátkem roku 2010 jsme kompletně obnovili naší třídu kompaktních vozů v podobě modelů Fabia a Roomster. Reagujeme tím na zvýšenou poptávku po kompaktních vozech s nízkou spotřebou. Novinkou v programu třídy kompaktních vozů jsou modely Fabia RS, Fabia Combi RS a Fabia Scout. Škoda nyní disponuje velice moderní a atraktivní paletou produktů. To nás opravňuje k tomu, abychom do roku 2010 hleděli s optimismem,“ shrnul předseda představenstva Škoda Auto Reinhard Jung aktuální vývoj značky Škoda.

2009 2008 2009/2008 (%)
Dodávky zákazníkům tis. vozů 684,2 674,5 1,4
Odbyt* tis. vozů 551,6 625,8 – 11,9
Výroba** tis. vozů 522,5 606,6 – 13,9
Počet zaměstnanců*** osob 26 153 26 695 – 2,0
Tržby celkem mil. Kč 187 858 200 182 – 6,2
Hrubý zisk mil. Kč 21 562 28 659 – 24,8
Provozní výsledek mil. Kč 5 924 13 620 – 56,5
Zisk před zdaněním mil. Kč 4 702 13 376 – 64,8
Zisk po zdanění mil. Kč 3 462 10 818 – 68,0
Investice (včetně nehmotných výsledků vývoje) mil. Kč 11 719 14 556 – 19,5
Peněžní toky z provozní činnosti mil. Kč 26 529 13 014 103,8
Čistá likvidita mil. Kč 29 595 19 413 52,4

*) odbyt zahrnuje vozy ostatních značek koncernu VW dodaných dceřinými společnostmi SAS a SAIPL
**) výroba zahrnuje vozy ostatních značek koncernu VW vyrobené dceřinou společností SAIPL
***) fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2009 včetně agenturního personálu

Celkový výsledek skupiny Škoda Auto podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS – International Financial Reporting Standards) za rok 2009 byl dnes (22.3.2010) zveřejněn na výroční tiskové konferenci v Praze.

Skupina Škoda Auto se skládá z mateřské společnosti ŠKODA AUTO a.s. a jejích plně konsolidovaných dceřiných společností: ŠkodaAuto Deutschland GmbH, ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o., Škoda Auto Polska S.A., Škoda Auto India Private Ltd. a podniku OOO VOLKSWAGEN Group Rus, který je konsolidován metodou ekvivalence.

Sdílejte
Sdílejte

Tagy: , , ,

Zanechte odpověď

TOPlist